Digital infrastruktur

Motion 2019/20:927 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att arbetet med att förbättra den digitala infrastrukturen ska ske i takt med den ökande användningen och behovet i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en bra digital infrastruktur, var vi än bor i Sverige. Vi är nästan där, men inte riktigt. Utbyggnaden och teknikutvecklingen måste gå fortare.

Sverige satsar miljarder på att allt fler invånare ska få snabb uppkoppling till internet, både via fiber och via mobilnätet. Utvecklingen går snabbt, men många områden släpar efter. Klyftan är stor mellan tätort och glesbygd över hela landet när det gäller fast bredband. Det fiberbaserade bredbandet är sämst utbyggt i Norrlands inland där man också har dåligt mobilt internet.

Digitaliseringen är viktig för Sverige, och infrastrukturen är grundbulten för digitali­sering. Tekniken utjämnar skillnaden mellan stad och land och främjar därför demo­kratin. Den gör det möjligt för människor att bo kvar och därmed slå vakt om en levande glesbygd. I verkligheten tycks gapet ha vidgats mellan dem som har och inte har internet, de som är digitalt medvetna, de som inte kan vara det och de som inte har råd att vara det.

Vi är alla oerhört beroende av en bra, fungerande digital infrastruktur. När vi ska hämta ut vår post, betala med Swish, beställa varor, hantera våra bankärenden, komma åt ehälsan, interagera digitalt inom föreningslivet, ha kontakter med myndigheter, ta betalt för de som använder kort, främja digitalt intresse, spela, programmera, studera på distans m.m.


Regeringen avsätter stöd för bredbandsutbyggnad i Sverige. Utbyggnaden måste komma ifatt den ökade användningen och bidra till att hela landet ska leva – digitalt som IRL (in real life).

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)