Tillgång till receptbelagd medicin i hela landet

Motion 2019/20:925 av Maria Strömkvist m.fl. (S)

av Maria Strömkvist m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att receptbelagd medicin finns tillgänglig i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vissa verksamheter är så viktiga för ett samhälle att de behöver finnas på rimligt avstånd för alla invånare. Apoteken är en sådan verksamhet.

När apoteket i Särna nu har stängts innebär det att en stor del av Dalarna blir utan apotek. Invånarna i Särna kommer få åka åtta mil enkel resa för att komma till närmsta apotek. För människor som bor i Grövelsjön och Idre blir det ännu längre.

I Särna finns idag en mycket väl fungerande vårdcentral. Närheten mellan vård­centralen, det särskilda boendet och apoteket har varit viktig för servicen för invånarna i Särna med omnejd. Nu har en viktig del av vårdutbudet försvunnit och det riskerar i sin tur att påverka de andra delarna. I vardagen innebär detta att människor kommer få vänta längre på sin medicin, och möjligheten till rådgivning och stöd i farmaceutiska frågor försvinner från orten. Det är viktigt att man snabbt kan hämta ut läkemedel, i synnerhet receptbelagda läkemedel. Läkemedelskunnig personal bör finnas på plats för att svara på frågor om hur läkemedel ska användas.

Under turistsäsongen på vintern handlar det därtill om att runt 20000 människor inte kommer ha tillgång till receptbelagd medicin.

Att man hänvisar till dålig lönsamhet visar att man ser på sin verksamhet inte som en samhällsservice utan med ett marknadstänkande. Lönsamhet kan inte vara det viktigaste kriteriet när man beslutar var viktiga samhällsfunktioner ska vara placerade.

Avregleringen av apoteksmarknaden har gett fler apotek i städerna, och glesbygden får betala priset. Det är framförallt de äldsta och de svårast sjuka som drabbats, de som behöver en rad receptbelagda mediciner. Detta är allvarligt med tanke på att apoteken är en viktig del av sjukvården.

Privatiseringen har gett stort utbud av smink och tandborstar, men att ha livsviktiga mediciner i hela landet är tydligen inte lika prioriterat. Vi behöver apotek som tar sitt samhällsansvar.

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)