Samordningsinstans för utländska direktinvesteringar

Motion 2019/20:921 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ytterligare främja utländska direktinvesteringar och se över möjligheten att inrätta en samordningsinstans för utländska direktinvesteringar i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är attraktivt för utländska direktinvesteringar. Tre EU-medlemsländer, Nederländerna, Luxemburg och Storbritannien, är de absolut största investerarna i Sverige och står för 45 procent av det totala investeringsbeståndet i Sverige (SCB). Tillverkningsindustrin är det främsta målet för de utländska direktinvesteringarna, men även energisektorn är viktig. Anledningen till att Sverige är attraktivt är flerspråkigheten, kvalificerad arbetskraft, mycket hög köpkraft per capita, ny teknik och innovation, liksom fördelaktiga skatteregler.

Regeringen jobbar aktivt med att främja de utländska direktinvesteringarna. Investeringarna bidrar till att bygga upp ny produktionskapacitet, skapa nya jobb och driva på produktivitet och innovation i Sverige. Utländska direktinvesteringar är viktiga för Sveriges välstånd, tillväxt och sysselsättning.

Det är många aktörer som är involverade i investeringsfrämjandet i Sverige. Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden) ansvarar för det statligt finansierade investeringsfrämjandet, och även regionala och lokala investeringsfrämjandeaktörer har en viktig roll då alla investeringar sker i ett lokalt sammanhang. Till detta tillkommer berörda myndigheter och andra offentliga och privata aktörer. Det är sammanfattningsvis många aktörer som är inblandade i dessa många gånger mycket komplicerade processer.

För att öka Sveriges konkurrenskraft internationellt och tillse att Sverige fortsätter att vara attraktivt behövs kompetens och resurser nationellt för att kunna ge bättre rådgivning och samordning kring de övergripande områdena. Vi behöver en instans som har mandat att samordna och sammankalla de olika främjandeaktörerna till gemensamma möten och ställningstaganden. I stora internationella etableringar är t.ex. kommun, länsstyrelse, SVK, Vattenfall, Lantmäteriet och Miljödomstolen inblandade. Vi skulle kunna öka vår konkurrenskraft ytterligare om vi förbättrade samordningen.

Riksdagen bör ställa sig bakom förslaget att skapa en samordningsinstans för utländska direktinvesteringar och tillkännage detta för regeringen.

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)