Stödområde A

Motion 2019/20:920 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att föreslå Säfsnäs gamla socken (del av Ludvika kommun) och Rättvik till stödområdeA och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För landsbygdens fortlevnad och för att människor ska kunna bo och verka där krävs kraftfulla stödåtgärder. Vi måste skapa förutsättningar för yngre människor att leva och verka i bygden. I Fredriksberg och i Furudal är verkligheten att tandvårdsklinik läggs ner, banken stänger sitt kontor, postkontoret stängs, vårdcentralen stängs

Till detta kommer ett vikande befolkningsunderlag med en stigande genomsnittsålder.

Inom stödområden finns särskilda möjligheter för insatser som gynnar näringslivsutveckling, till exempel avdrag för arbetsgivaravgifter och regionala investeringsstöd. År 2014 omarbetades kartan för stödområden i Sverige och sedan dess ingår kommunerna Älvdalen, Orsa, Malung-Sälen, Vansbro och Mora i stödområde A. Övriga kommuner i Dalarna, med undantag för Borlänge och Falu tätorter, ingår i stödområde B.

Att få ingå i stödområde A skulle förbättra förutsättningarna för nuvarande företagande

och entreprenörskap samt också kunna stimulera nyetablering av verksamhet. Inom stödområde A finns företagsstöd som innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifter och större möjligheter till stöd till ex. nya investeringar. Lägre energiskatt genom avdrag är en fördel för tjänsteföretag och invånare.

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)