Återvinning i stället för nedskräpning

Motion 2019/20:917 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till lagkrav på näringslivet att återvinna alla jordartsmetaller som finns i befintlig elektronisk utrustning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En stor del av elektroniken vi använder idag går till spillo och sänds till andra delar av världen där det blir elektronikskräp. Inte sällan till utvecklingsländer. Samtidigt har vi en diskussion om att vi behöver öppna nya gruvor för att möta morgondagens behov av tekniska lösningar. Inte minst då vi behöver batteriet till elbilar eller komponenter till våra smarta telefoner. Här finns en möjlighet där återvinning av alla metall i befintlig utrustning borde vara en självklarhet. Något som inte görs idag.

Roza Güclü Hedin (S)

Maria Strömkvist (S)

Patrik Engström (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)