Ersättande av salt som halkbekämpningsmedel

Motion 2019/20:913 av Linda Ylivainio (C)

av Linda Ylivainio (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ersätta vägsalt som halkbekämpningsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vägsaltet är ett nödvändigt medel för en effektiv halkbekämpning, men ett medel med stora negativa effekter. Saltet har en negativ miljöpåverkan, kan locka upp vilt på vägarna och orsakar korrosionsrelaterade fordonsskador. Trafiken orsakar årligen stora förluster för rennäringen. Varje år dödas, enligt statistik från Nationella viltolycksrådet, omkring 2000 renar av trafik i Sverige. Flest trafikolyckor med renar inblandade sker i Norrbotten, vilket är naturligt eftersom det finns flest renar där. Eftersom detaljerad statistik saknas vet vi inte hur många av dessa olyckor som kan relateras till saltning. Det finns alternativa medel till vägsalt, men de anses av Trafikverket vara för dyra för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att ersätta vägsaltet. Vägsaltet orsakar dock kostnader genom olägenheter och olyckor som bärs av bl.a. fordonsägare och samebyar. Det är därför fortsatt angeläget att ambitionen att ersätta vägsalt med andra halkbekämpningsmedel eller metoder fortgår.

Linda Ylivainio (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)