Privata sjukförsäkringar

Motion 2019/20:900 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privata sjukförsäkringar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ohälsa på arbetsplatser är ett problem i samhället i stort. Det är främst offentliga arbetsgivare som orsakar de största ohälsotalen och därmed belastar den offentliga sjukvården och den offentliga sjukförsäkringen. Små privata företag har oftast mycket låga ohälsotal men är trots det med och finansierar de offentliga arbetsgivarnas ohälsa.

För ett litet företag så behöver det inte nödvändigtvis vara kostnaden för sjukfrånvaron som är det största problemet, utan snarare att en nyckelmedarbetare är borta. Vi kan dagligen läsa i media om de långa köerna till den offentliga vården och för en arbetsgivare är det viktigt att medarbetarna får en god tillgång till vården snabbt. Därför är det också många arbetsgivare som har en sjukförsäkring för sina medarbetare. Egentligen betyder det att företagen betalar sjukförsäkringen två gånger. Först via de offentligt finansierade och obligatoriska systemen, och sedan via en privat försäkringslösning.

För de offentliga och privata arbetsgivarna som erbjuder en privat sjukförsäkring, som därmed avlastar den offentliga vården, borde det kunna finnas möjlighet till avdrag för motsvarande kostnaden för den privata sjukförsäkringen.

Desto fler arbetsgivare som tecknar privata sjukförsäkringar desto bättre tillgång blir det för sjukvården i stort för alla. När en medarbetare väljer att gå till en privat läkare istället för den offentliga så minskar köerna för alla så systemet med privata sjukförsäkringar borde uppmuntras av regering och riksdag.

Regeringen borde utreda hur man kan uppmuntra fler arbetsgivare att teckna privata sjukförsäkringar för sina medarbetare. Detta bör regeringen ges tillkänna.

Lars Beckman (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)