Utvisning av utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott

Motion 2019/20:897 av Lars Beckman m.fl. (M)

av Lars Beckman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betydligt fler utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott ska utvisas och att mindre hänsyn ska tas till deras anknytning till Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I dag lever många vuxna och barn under hedersrelaterat våld och förtryck. I vissa förorter växer parallella samhällsstrukturer fram där självutnämnda moralpoliser kontrollerar kvinnor och flickor. På grund av den stora migrationen de senaste åren riskerar hedersvåldet och förtrycket att öka ännu mer. Hedersvåld och hedersförtryck är helt oacceptabelt och måste bekämpas med kraft. Svenska lagar ska gälla i hela Sverige och för alla som befinner sig här.

Enligt Brå är utrikes födda män från vissa länder och regioner tydligt överrepresen­terade vid sexualbrott. Samtidigt ökar utsattheten för sexualbrott. Det är oroväckande och oacceptabelt. Enligt Brå utvisas endast 19 procent av de utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige som döms för våldtäkt. Detta är alldeles för få och antalet måste ökas betydligt.

En utländsk medborgare som bryter mot svensk lag genom att begå grova brott har förbrukat sin rätt att vara i Sverige. Vi anser att fler utländska medborgare som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott ska utvisas, på längre tid, och mindre hänsyn ska tas till deras anknytning.

Lars Beckman (M)

Ellen Juntti (M)

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)