Ökad brottslighet mot företagare

Motion 2019/20:891 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad brottslighet mot företagare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver ett bättre företagsklimat. Ett bra företagsklimat är grunden för fler i jobb och en växande ekonomi. Svenskt Näringsliv redovisade tidigare i år låga siffror för det nationella företagsklimatet. Det skadar självklart Sveriges konkurrenskraft som nation när företagsklimatet försämras.

En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att över 50 procent av företagarna upplever brott som ett problem, och 31 procent av de svarande upplever att problemet har ökat de senaste två åren. Bedrägeri, rån och skadegörelse är de vanligaste brotten mot företag. 26 procent av Sveriges kommunpolitiker säger i samma undersökning att brotten ökat i den egna kommunen.

Vi har kunnat läsa om företagare som har fått hundratals nedlagda polisanmälningar, om företag som har fått sina skyltfönster krossade eller beskjutna, liksom om ökat hot och våld mot butiksmedarbetare. Vi har sett uppgivna företagare inom skogs- och lantbruk som har fått diesel stulen ur sina fordon utan att få brotten uppklarade.

En företagare säger i en intervju i rapporten från Svenskt Näringsliv att polisen i inlandet är som Jesus. Alla har hört talas om honom, men ingen har sett honom.

En livsmedelshandlare i Gävle larmar i media om hur otryggheten har ökat runt hans butik och hur svinnet – snatterierna har ökat kraftigt.


Det här är en utveckling som behöver brytas. Regeringen bör överväga att i exempelvis regleringsbrevet till Polismyndigheten poängtera vikten av att även vardagsbrott mot företagare prioriteras högre.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)