Applåder under debatt

Motion 2019/20:89 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)

av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte tillåta applåder eller andra känsloyttringar under debatt och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

I talarstolen framför ledamöter åsikter och yrkanden. Alla åsikter framförda från en folkvald ledamot representerar många medborgares röster. Av respekt för både debattörer och åhörare ser vi det därför som olämpligt att applådera eller uttrycka känslor på annat sätt i debattsammanhang. Väljarnas röster är lika mycket värda och mandaten i riksdagen de representerar. Tar man bort applåderna i debattsammanhang skapas ett mer respektfullt debattklimat. Vi vill inte att vår svenska riksdag skall utvecklas till ett parlament likt det brittiska vilket är fullt av diverse känsloyttringar. Undantag kan tillåtas under partiledardebatter och då endast tillåtas efter avslutat anförande.

Caroline Nordengrip (SD)

Bo Broman (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)