Nationell rullstolstaxi

Motion 2019/20:888 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nationell rullstolstaxi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rullstolstaxi finns i dag endast i Stockholm och innebär att det offentliga genomför en upphandling med taxiföretagen för att köra personer med funktionsnedsättning. Det gäller för personer med funktionshinder som medför att det inte är möjligt att resa med vanligt färdtjänstfordon. I Stockholm är det tre leverantörer som har fått avtal om att köra rullstolstaxi.

Den enskilde individen kan beställa sin taxi genom att ringa direkt till något av de upphandlade taxiföretagen alla dagar i veckan och när som helst på dygnet. Resenären avgör vilket bolag resan ska ske med. Det tillkommer ingen extra avgift för att använda rullstolstaxi i stället för ordinarie färdtjänst, och högkostnadsskyddet brukar gälla.

Rullstolstaxi innebär en stor frihet för den enskilde, som får ökad möjlighet att leva ett vanligt och funktionellt liv. I vissa kommuner i landet måste den funktionsnedsatta beställa färdtjänst minste tre veckor i förväg för att åka till en annan kommun. En person med funktionshinder ska kunna leva ett så vanligt liv som möjligt och förflytta sig på ett smidigt sätt.

Det är inte oproblematiskt att införa rullstolstaxi i mindre kommuner då det skulle kunna få stora ekonomiska konsekvenser för en liten kommun med små resurser. Ambitionen och målsättningen att förbättra färdtjänstens flexibilitet och tillgänglighet bör dock finnas i hela landet. Regeringen bör därför överväga möjligheten att göra en översyn vid lämpligt tillfälle om tillgång till rullstolstaxi i hela landet.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)