Flexibilitet i fråga om kör- och vilotider

Motion 2019/20:887 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa mer flexibilitet i fråga om kör- och vilotider och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan den 1 november 2011 tar Transportstyrelsen ut en årlig avgift på 500 kronor för tillsyn av kör- och vilotider. Men de automatiserade bedömningarna kring kör- och vilotiderna har vuxit till ett stort problem i branschen.

I dag anses det vara lika farligt att flytta en lastbil under rasten eller åka till nästa rastplats om den man hade tänkt stanna på var full som att köra dygnet runt. På grund av de hårda reglerna är det många som inte följer dem, och på sikt blir det ohållbart för de som är seriösa i branschen.

Ett mer flexibelt system som tar hänsyn till oförutsedda händelser kombinerat med fler kontroller av att viktiga regler faktiskt efterföljs av alla skulle vara en rimligare lösning för att skapa en sundare konkurrens i en bransch som redan är hårt konkurrens­utsatt.

Regeringen bör därför se över den gällande lagstiftningen och möjligheten att införa ett mer flexibelt system för kör- och vilotider, och detta bör ges regeringen till känna.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)