Ökade befogenheter för Tullverket att stoppa stöldgods

Motion 2019/20:885 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa och kontrollera misstänkt utförsel av stöldgods och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ett växande problem med internationella stöldligor som verkar i Sverige. Denna form av gränsöverskridande brottslighet är relativt svår att stoppa enligt polisen och kräver ofta en ökad samverkan mellan en rad brottsbekämpande myndigheter.

Enligt polisen bedöms över hälften av lägenhetsinbrotten i Sverige genomföras av sådana ligor. Ligorna stjäl ofta båtmotorer, entreprenadmaskiner och traktorer som sedan transporteras utomlands och säljs vidare genom distribution inom kriminella nätverk. Vidare lägger många av dessa ligor sina ankarplatser, där man förvarar stöldgodset, i gränsnära områden runt om i Sverige. En plats som är extra hårt drabbad i detta avseende är västra Värmland där många av stöldligorna även är multikriminella och smugglar såväl stöldgods som alkohol, narkotika och cigaretter över gränsen mellan Sverige och Norge.

Kraftiga tullinsatser vid större gränsövergångar skulle därför kunna stävja en stor del av denna brottslighet genom att försämra förutsättningarna för att transportera ut stöldgodset. I dag saknar dock Tullverkets tjänstemän befogenhet att stoppa utförsel av misstänkt stöldgods, vilket bör ses över.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)