Viltolyckor och jaktbrott

Motion 2019/20:884 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över problemet att viltolyckor kan betecknas som jaktbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Smitning från en viltolycka betecknas i dag som ett brott mot jaktlagstiftningen. Det är anmärkningsvärt då underlåtenheten att anmäla eller markera en viltolycka inte har en naturlig koppling till jakt. Det finns rimligen inget uppsåt att medvetet avliva djur i samband med viltolyckor. Likväl rapporterar Polismyndigheten numera även olika former av viltolyckor som en form av jaktbrott. Konsekvensen av detta blir att det kan skapas en felaktig bild av att den olovliga jakten ökar i omfattning. Men i realiteten kan det handla om att antalet viltolyckor har ökat i omfattning under vissa perioder. Regeringen bör därför se över problemet med att viltolyckor kan betecknas som jaktbrott då detta är missledande.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)