Möjligheter att direktupphandla flyglinjer

Motion 2019/20:881 av Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

av Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regioner ska få möjlighet att upphandla flygtrafik, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige är 1572 kilometer långt och 499 kilometer brett. Vårt avlånga land gör oss ytterst beroende av fungerande kommunikationer. För personer som är boende i Värmland innebär avståndet till större flygplatser såsom Arlanda och Gardermoen ökade utsläpp då många tar bilen för att sedan ta flyget. Det medför givetvis utsläpp. Men innovation och forskning inte minst inom området elektrifiering kommer med all sannolikhet minska dessa över tid. Efterfrågan på flyget kommer att öka både i Sverige och utomlands i framtiden. Därför är det viktigt att se till att mindre flygplatser såsom Karlstad Airport får de förutsättningar som krävs för att bedriva sin verksamhet.

I Sverige har staten ensamrätt att upphandla flygtrafik genom Trafikverket. Men i en rad andra länder är det möjligt för regioner att själva upphandla och finansiera flyg­linjer. Så borde det rimligen vara även i Sverige om man värnar om de regionala flyg­platserna. Ytterst måste regionerna själva få bedöma om det är politiskt och ekonomiskt relevant att avsätta skattemedel för ett sådant syfte. De regionala flygplatserna och de förutsättningar för kommunikationer som de medför är ofta mycket angelägna för det lokala näringslivet på många platser i Sverige. Vidare kan de ur beredskapssynpunkt spela en central roll för att främja säkerhet vid kris- och katastrofsituationer.

Pål Jonson (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)