Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2019/20:879 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av hur fler gränshinder mellan Sverige och Norge kan rivas i syfte att öka handeln mellan länderna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige och Norge har Europas längsta gemensamma landsgräns och det sker en omfattande handel länderna emellan. Dock finns det ofta fler gränshinder än vad många företag som vill slå sig in på den norska marknaden först bedömer. Trots våra länders kulturella och geografiska närhet är det faktum att Norge inte är med i EU en avgörande skillnad som får konsekvenser för det ekonomiska utbytet mellan våra länder.

Redan i dag är Norge Sveriges viktigaste handelspartner, och en rad norska företag verkar och investerar på den svenska marknaden. Gränshindren påverkar ofta inte stora företag i samma omfattning som mindre eftersom de har förutsättningar att hyra in juridisk kompetens för att överkomma dem. Däremot avskräcks ofta mindre företag från att ta klivet in på den norska marknaden. Det åligger den svenska regeringen att arbeta för att förenkla handeln med våra stora handelspartner.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)