Åtgärder mot personer som angriper och terroriserar lantbrukare

Motion 2019/20:878 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen bör skärpas gällande olaga intrång och straffen för brott som är kopplade till djurrättsaktivism och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många lantbrukare som arbetar med djur upplever en växande oro för att de ska angripas eller att deras djur ska skadas eller smittas av så kallade djurrättsaktivister. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) upplever lantbrukare i Sverige att angreppen från djurrättsaktivister har ökat de senaste två åren. Det handlar om intrång i bostäder, skadegörelse, telefonterror, hot och i vissa fall misshandel. Det utgör naturligtvis en stor psykisk belastning för lantbrukare men kan även vara vådligt för djuren då risken för smittspridning av virus och bakterier ökar i samband med intrång. Det förekommer dessutom att aktivister släpper djur lösa. Det är inte heller att värna om djuren då djur som har domesticerats har mycket stora svårigheter att överleva i det vilda.

Mot bakgrund av vad som framgår av motionen behöver lagen skärpas gällande olaga intrång och straffen för brott som är kopplade till djurrättsaktivism.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)