Värmedetektorer mot banvallsbränder

Motion 2019/20:873 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja en utökad användning av värmedetektorer på järnvägsspår för att reducera problemen med banvallsbränder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt en genomgång som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde under 2019 orsakade tåg 237 bränder i skog och mark under sommaren 2018. De allra flesta av dessa bränder orsakades av gnistor från tågens bromsar.

Detta är ett speciellt utbrett problem i östra Värmland. Under 2019 har Nerikes Brandkår och Bergslagens räddningstjänst ryckt ut på ett 20-tal bränder framför allt orsakade av gnistregn från förbipasserande tåg. Räddningstjänsten är redan hårt ansträngd, och eftersläckningsarbetet vid banvallsbränder är ofta resurskrävande eftersom bränderna sträcker sig över stora ytor.

Ett skäl till att problemen med banvallsbräder är vanligt förekommande i östra Värmland är att järnvägsspåren där saknar detektorer som känner av värmen i varje hjul på tågen. Genom detektorer kan lokföraren varnas för tjuvbromsade hjul som skapar gnistor. Avsaknaden av värmedetektorer på spåren utgör därför sannolikt det främsta skälet till de återkommande banvallsbränderna i området.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)