Rapportering av däck vid trafikolyckor

Motion 2019/20:861 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga rapportering av däck vid trafikolyckor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om en bilist kör med dubbfria däck i stället för dubbdäck så ökar risken för bilisten att omkomma i en trafikolycka med över 40 procent. I vissa kommuner har man infört dubbdäcksförbud på vissa gator under vissa tider på året. En sidoeffekt av detta är att allt fler bilister väljer att köra på så kallade året-runt-däck eller dubbfria vinterdäck året om, för att slippa byta däck eller ta omvägar, vilket kan orsaka betydligt längre broms­sträckor.

För att vi som beslutsfattare ska kunna fatta kloka beslut är det viktigt att det finns ett gediget beslutsunderlag för såväl politiker som ansvariga myndigheter. I dag rapporterar polisen inte om alla däcktyper som finns på bilar vid allvarliga olyckor. Det vore rimligt och önskvärt att polisen rapporterar om bilisterna har kört med dubbdäck, dubbfria däck eller året-runt-däck. Då skulle vi få ett bättre beslutsunderlag för att nå riksdagens nollvision.

Därför borde man exempelvis i regleringsbrev till polisen verka för att få bättre och mer utförlig statistik om olika däcktyper vid allvarliga trafikolyckor.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)