Modulhus för äldreboenden

Motion 2019/20:852 av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S)

av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om modulhus för äldreboenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenskarna blir allt äldre och behoven inom vård och omsorg kommer därmed att växa. Samtidigt ökar kraven för att få tillgång till äldrevård. I dag är det bara de allra mest utsatta åldringarna som ges plats på ett äldreboende. Det står klart att antalet boenden för äldre behöver öka. Många skulle klara sig långt bara genom en bostad som är lite bättre anpassad.

Att bygga på traditionellt sätt tar dock tid med planprocess, överklagandetid, grävande av grund och byggnation m.m.

Det är dags att våga tänka nytt på det här området. Under flyktingkrisen 2015 färdigställdes temporära bostäder snabbt genom moduler. Samma teknik med färdig­producerade modulhus används även i dag för studentboenden. Det är fullt möjligt att tillämpa samma teknik även för boenden för äldre.

Därför anser vi att regeringen bör se över förutsättningarna för att understödja byggande av modulhus för äldre.

Erica Nådin (S)

Johan Andersson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)