Skatteavdrag för körkortsutbildning

Motion 2019/20:837 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett skatteavdrag för dem som tar körkort och som sedan resulterar i att man får ett chaufförsjobb, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

För att lättare kunna bo och arbeta i hela landet är det viktigt att våra ungdomar tar körkort. Körkortsutbildningen är en av våra viktigaste utbildningar men utbildningen både kostar pengar och tar tid vilket gör att många avstår då man saknar ekonomi för att kunna ta körkortet. Därför bör det införas ett avdrag ett s.k. rattavdrag som gör att den som tar ett buss-eller lastbilskörkort därefter kan dra av kostnaden för körkortet mot sin inkomst som buss-eller lastbilschaufför. Detta skulle också underlätta för att få fler att ta körkort och sedan börja  jobba som buss-och lastbilschaufförer.

Sten Bergheden (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)