Översyn av personalliggaren

Motion 2019/20:835 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn och om möjligt slopa kravet på personalliggare i mindre företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att sköta uppdateringar av en personalliggare i de små företagen i de små familjeföretag då många hjälper till både längre stunder men också bara lite som extrahjälp vid arbetstoppar blir en personalliggare en orimlig byråkratisk arbetsbörda för små företag. Därför bör det till en ordentlig översyn av lagstiftningen för personalliggare med inriktning på att underlätta hanteringen eller slopa kraven helt på personalliggare för de mindre företagen. Att större företag måste ha ordning på vilka som finns på företaget och vilka tider de jobbar är mer förståeligt och kan kännas mer rimligt, men även här behöver man göra mer för att minska byråkratin och underlätta för företaget.

Sten Bergheden (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)