Bankkonto för barn och ungdomar

Motion 2019/20:833 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för personer att öppna bankkonto för barn och ungdomar utan att föräldrarna står för själva kontot och att pengarna dessutom kan låsas till dess att barnet är 18 år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är inte ovanligt att andra vuxna än föräldrarna vill öppna ett konto för t.ex. ett barnbarn eller ett  bonusbarn. Där man kanske vill avsätta lite pengar till barnet istället för att köpa presenter m.m. som de sedan skulle få disponera när de fyllt 18 år. Idag måste tydligen föräldrarna stå för kontot i de flesta fallen. Därför bör man göra en översyn och öppna upp för fler vuxna att kunna avsätta pengar till ett bankkonto för ett barn under 18 år och som sedan barnet kan disponera efter sin 18 års dag utan att föräldrarna ska stå som tecknare för bankkontot.

Sten Bergheden (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)