Öka antalet dubbeldagar

Motion 2019/20:80 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Från och med 1 januari 2012 kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn. De dagarna kallas dubbeldagar, är begränsade till max 30 dagar, och kan bara tas ut under barnets första år.

Det finns många fördelar med att båda föräldrarna ges möjlighet till att vara hemma med sitt barn samtidigt, framförallt i början. Dels så kan det vara en stor omställning att gå från att bara vara två vuxna till att helt plötsligt vara en liten familj, och man kan behöva hjälpas åt med att skapa nya rutiner. Dels så ammar mamman oftast under barnets första år vilket kan göra det svårare för pappan att ta del av den så viktiga första anknytningstiden om inte båda föräldrarna kan vara föräldralediga samtidigt.

Även om barnen, eller någon av föräldrarna, är sjuka, om det finns andra syskon i familjen eller om kvinnan behöver tid för återhämtning efter förlossningen kan det vara betydelsefullt att båda föräldrarna är hemma samtidigt.

Varje familj är unik och det borde vara föräldrarna som själva beslutar om hur de vill fördela föräldrapenningen för just deras familj. Därför borde begränsningen av antalet dubbeldagar tas bort och istället bör familjer ges möjligheten att fritt använda de befintliga föräldrapenningdagarna som dubbeldagar under barnets första år.

På så sätt skapar man förutsättningar för varje familj att utifrån sina egna omständigheter själva planera vardagen med sina barn.

Angelica Lundberg (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-19 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)