Tidsgränser för språktolk

Motion 2019/20:4 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tidsgränser för användandet av språktolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna anser att det svenska språket är nyckeln in till det svenska samhället.

Därför det är inte försvarbart att personer som bott i detta land tio, femton och till och med tjugo år använder sig av språktolk finansierad av samhället. Jag förstår och accepterar att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige en kortare tid. Jag tycker däremot att det är en moralisk skyldighet att lära sig språket i det landet man själv har valt att bosätta sig i.

Jag tycker att en rimlig gräns borde sättas för vistelse i landet för att erhålla samhällsfinansierad tolk. En rimlig tidsgräns är att en vistelse på högst fem bör ge rätt till språktolk. Är inte så fallet får man bekosta språktolk på egen hand. Vad gäller personer som av medicinska skäl har tappat sin förmåga att uttrycka sig på sitt nya språk får självklart undantag göras.

Detta är ett sätt för oss att ställa krav på en motprestation gentemot dem som kommit till vårt land och tar del av allt vad vårt land har att erbjuda.

Robert Stenkvist (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion

Händelser

Inlämnad: 2019-09-10 Granskad: 2019-09-10
Yrkanden (1)