Kristdemokraternas budgetmotion för 2020 Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd

Motion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:3341

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Kristdemokraternas budgetmotion för 2020 Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd

2 Bedömning av det ekonomiska läget

3 Kristdemokraternas ekonomiska politik

4 Kommunernas stora utmaningar

5 Fler jobb och mer företagande

6 En arbetsmarknad där alla får plats

7 Skattesänkningar för alla – mer till de som jobbar

8 Stärk familjerna

9 En hälso- och sjukvård som klarar behoven

10 Åtgärder för att återupprätta intentionen med LSS

11 Att åldras i trygghet och värdighet

12 Ett fungerande rättsväsende

13 Sociala insatser mot gängkriminalitet

14 En skola där ingen lämnas efter

15
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)