Riksdagen som modern arbetsplats – ersättning för tjänsteresor med cykel

Motion 2019/20:3330 av Jakob Forssmed (KD)

av Jakob Forssmed (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ersättning för tjänsteresor med cykel inom ramen för uppdraget som riksdagsledamot och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Medan många framsynta arbetsplatser inom såväl offentlig som privat sektor upptäcker fördelarna med ökad cykling – såväl miljömässigt, hälsomässigt som ekonomiskt gör riksdagen närmast tvärtom. Det finns tex på denna enorma arbetsplats med stora ytor till sitt förfogande fortfarande ingen möjlighet att förvara sin cykel inomhus vintertid, medan det finns ett garage för bilar. Duschar byggs bort, vilket försvårar för pendling.

Mycket av detta är frågor som kan och bör hanteras inom riksdagens olika organ och råd. Men när det gäller ersättningar är det en fråga som regleras i lag, därav motionen. Idag kan riksdagsledamöter få ersättning för tjänsteresor med kollektivtrafik som buss, pendeltåg, tunnelbana, flyg, båt och tåg, men också för taxi, egen bil, hyrbil eller till och med egen motorcykel. Men när det gäller cykel så finns inte möjlighet till ersättning. Eftersom riksdagsledamöter enligt lag har sitt tjänsteställe i bostaden är ledamöterna på tjänsteresa varje gång de lämnar bostaden för att ta sig till riksdagen.

Det innebär att ett stort antal ledamöter, särskilt runt Stockholm, är på tjänsteresa när de dagpendlar till riksdagen. Flera använder också egen cykel för tjänsteresor för möten på plats i Stockholm. Tjänsteresor på cykel är förstås förknippade med kostnader för slitage och service på samma sätt som en bil eller motorcykel, om än på en lägre nivå främst på grund av avsaknaden av kostnader för drivmedel. Att se över möjligheten att införa ersättning också för tjänsteresa på cykel är förstås inte en viktig fråga ekonomiskt, men principiellt: det framstår som en orimlighet att de som väljer cykeln för tjänsteresor i samband med riksdagsuppdraget i nuläget varje gång förlorar på det. Därför bör möjligheten ses över att inkludera cykel som ersättningsberättigad tjänsteresa inom ramen för riksdagsuppdraget, på en nivå som motsvarar kostnaderna.

Jag har tidigare motionerat om förändringar i skattesystemet så att cykling uppmuntras – t.ex. vad gäller reseavdrag, tjänstecyklar, cykel som personalförmån och friskvårdsbidrag för cykling som motion. Men jag anser att riksdagen särskilt bör föregå med gott exempel när det gäller att uppmuntra hållbart resande, därav motionen med detta specifika innehåll.

Jakob Forssmed (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)