Ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer

Motion 2019/20:3316 av Teres Lindberg m.fl. (S)

av Teres Lindberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett tredje juridiskt kön och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa könsneutrala personnummer i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhället präglas fortfarande starkt av cisnormen. Människor förväntas tillhöra det biologiska kön de tilldelades vid födseln. För det mesta är det inget som personer tänker på, ens könsuttryck, könsidentitet och näst sista siffran på personnumret stämmer genom livet. För intersexpersoner, transperson och icke-binära ställer det dock till enorma problem. Det osynliggör, skapar grogrund för diskriminering och försvårar för människor att själva avgöra vilken del av sitt liv en ska delge vid till exempel kör­kortskontroll, passkontroll eller sjukvårdsbesök.

Att ändra det är ganska enkelt. Med små medel skulle vi kunna underlätta för tusentals personer, vara mer inkluderande och respektfulla. Genom att införa köns­neutrala personnummer och införa ett tredje juridiskt kön kan vi överkomma flera praktiska problem. Den stora Transutredningen kom med flera förslag och pekade på en rad problem, och några skulle kunna lösas med dessa två lagändringar.

Teres Lindberg (S)

Anders Österberg (S)

Anna Wallentheim (S)

Carina Ödebrink (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Denis Begic (S)

Eva Lindh (S)

Gunilla Carlsson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Helén Pettersson (S)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Büser (S)

Johanna Haraldsson (S)

Kadir Kasirga (S)

Kristina Nilsson (S)

Lawen Redar (S)

Linus Sköld (S)

Magnus Manhammar (S)

Marianne Pettersson (S)

Olle Thorell (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Serkan Köse (S)

Yasmine Bladelius (S)

Åsa Eriksson (S)

Åsa Karlsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)