Barnrättsperspektivet i vårdnadsfrågor

Motion 2019/20:3276 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en våldsutövande förälder inte bör ha umgängesrätt till barnet eller bör vara vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) släppte en rapport i februari 2017 som hade granskat domar för att se hur mäns våld inom familjen påverkar utgången i en vårdnadstvist. Rapporten visade att domstolar tenderar att inte frånta den våldsutövande föräldern vårdnadsrätten.

Totalt har författaren till rapporten gått igenom 100 fall varav 34 ledde till en dom och i majoriteten av dessa sker ingen förändring i vårdnaden trots att det förekommit våld inom familjen. Det vanligaste är att föräldrarna hade gemensam vårdnad innan och tingsrätten bestämmer att de ska fortsätta ha det. I 14 av fallen ändras vårdnaden så att den ena föräldern – vanligtvis mamman – får ensam vårdnad och pappan får umgänges­rätt. Detta är oroväckande siffror som också påvisar behovet av att öka kunskaperna inom rättsväsendet gällande mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn.

I utredningen ”Se barnet” som presenterades i februari 2017 anser utredningen att en förälder som dödat den andra föräldern inte behöver innebära att föräldern är olämplig som vårdnadshavare.

Den yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor är att män mördar kvinnan som han har eller har haft en relation med. Sedan år 2000 har över 250 kvinnor i Sverige dödats av en man som hon haft en relation till. I många av fallen var barnen i lägenheten eller huset när pappa eller styvpappa dödade mamma. Det är inte för barns bästa att tvingas leva med den som mördat ens föräldrar och utredningen missar att beakta barnrättsperspektivet.

I arbetet för ett jämställt samhälle med tydlig fokus på barns rättigheter är det viktigt att tolkning av lagen ses över och att våldsutövande förälder fråntas rätten att ha umgängesrätt eller vara vårdnadshavare.

Det är av yttersta vikt att det är barnets bästa och perspektiv som beaktas vid beslut av denna karaktär. Dagens tolkning tar större hänsyn till de vuxnas vilja att få träffa sina barn och inte barnets rätt till trygghet, vilket strider mot barnkonventionen.

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)