Överlåta föräldraledighet

Motion 2019/20:3228 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra överlåtande av föräldraledighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att ge barn en trygg uppväxt är närvarande föräldrar av största vikt. I dag är det inte alltid möjligt för alla föräldrar att vara föräldraledig i den mån som önskas. Orsakerna kan vara många, varav arbete och ekonomi är ofta förekommande hinder. Utöver att stärka familjerna på en rad andra politiska områden såsom förutsättningar och ekonomi, kan vi stärka banden mellan barn och mor- och farföräldrar. Om det finns hinder eller dåliga förutsättningar för en förälder att fullt ut använda sig av alla föräldradagar, ska en mor- eller farförälder kunna ta ut föräldradagar för att där knyta an ytterligare och stärka banden i familjen. Alla vuxna i barnens omgivning är viktiga för att stötta där det behövs och där barnen kan anförtro sig och känna trygghet. Om alternativet till att ta ut föräldradagar är att de blir innestående, så är valmöjlighet att överlåta föräldradagar det bästa alternativet för barnen.

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)