Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2019/20:3181 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpning av straffet för vårdslöshet med hemlig uppgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Outsourcing är en väletablerad metod hos myndigheter för att genomföra uppdrag. Det finns flera skäl till varför en myndighet väljer att outsourca ett uppdrag, då detta kan göra att fasta kostnader kan omvandlas till rörliga men också då dessa som helhet kan minskas. Metoden används även i vissa fall för att få användning av en mer kompetent personal och på så vis uppnå högre kvalitetsnivåer på berörda tjänster eller produkter. Med andra ord behöver outsourcing inte betyda några problem, utan kan tvärtom inne­bära förbättringar inom såväl offentlig som privat verksamhet. I samband med den så kallade it-skandalen på Trafikverket sommaren 2017 blev vi dock påminda om vad som kan ske om fel information outsourcas. Vi blev påminda om vikten av att låta rikets hemligheter stanna i riket, hos lämplig personal, och att det finns mer att göra för att säkerställa att så sker.

It-skandalen kan anses vara en av de värsta säkerhetspolitiska läckorna i modern tid. Resultatet av att en hel del sekretessbelagd information röjdes kommer vi kanske aldrig riktigt få reda på. Att myndigheten och främst den dåvarande generaldirektören har handlat fel är vi alla överens om, men ytterligare lagstiftning skulle minska risken att så sker igen. Redan idag är det olagligt att hantera sekretessbelagd information på ett vårds­löst sätt, vilket också Transportstyrelsens generaldirektör accepterade ett strafföreläggande för. Straffet blev dock mycket milt, endast dagsböter. Jag anser att regeringen bör återkomma med en rejäl skärpning av straffskalan för denna typ av brott. Idag har brottet ungefär samma straffskala som vanlig skadegörelse, vilket naturligtvis är fullständigt orimligt.

Markus Wiechel (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)