Heltidsarbete som rättighet

Motion 2019/20:3163 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många inom den offentliga sektorn arbetar i dag deltid trots att de hellre skulle vilja arbeta heltid. Deltidsjobb riskerar att leda till en sämre löneutveckling, sämre karriär­möjligheter och en lägre framtida pension. Ofrivillig deltid är ett problem för såväl män som kvinnor, men eftersom huvuddelen av dessa utgörs av kvinnor bör det betraktas som ett allvarligt jämställdhetsproblem.

Frågan ska i första hand lösas genom förhandlingar i kollektivavtal. Men av erfarenhet vet vi att inget har hänt på området, trots att problematiken med deltid har varit prioriterad bland offentliganställda under lång tid.

I väntan på eventuella ändringar genom förhandlingar bör regeringen utreda frågan för en eventuell lagändring.

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)