Bygg två-plus-två-väg på E4:an

Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut Europaväg4 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gävleborg är en viktig trafiklänk där det i dag finns åtta mil mellan Gävle och Söder­hamn som fortfarande saknar motorväg, likaså genom Nordanstigs kommun som ansluter till Sundsvall. Förbättringar har gjorts på E4 i Gävleborg, då specifikt mellan Enånger och Hudiksvall där det nu finns motorväg/mötesfri två-plus-två-väg. Därför är det naturligtvis viktigt att förbättringar sker på tidigare nämnda sträckor så att de kommer upp i samma goda standard som den senare nämnda sträckan så att vi skapar en livsnerv från södra Sverige till norra.

E4 efter Norrlandskusten är en viktig trafiklänk för hela Sverige. En utbyggnad är viktig för Norrlands tillväxt och företagande men även generellt för pendlingsmöjligheter och för invånarna. Dagens ett-plus-två-väg stoppar upp trafikflödet, ökar olycksrisken och attraktionskraften för hela Norrland.

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)