Bygg två-plus-två-väg på E4:an

Motion 2019/20:3160 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut Europaväg4 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gävleborg är en viktig trafiklänk där det idag finns åtta mil mellan Gävle och Söderhamn som fortfarande saknar motorväg, lika så genom Nordanstigs kommun som ansluter till Sundsvall. Förbättringar har gjorts på E4 i Gävleborg, då specifikt mellan Enånger och Hudiksvall där det nu finns motorväg/mötesfri 2+2 väg. Därför är det naturligtvis viktigt att förbättringar sker på tidigare nämnda sträckor så de kommer upp i samma goda standard som den senare nämnda sträckan så att vi skapar en livsnerv från södra Sverige till norra.

E4 efter Norrlandskusten är en viktig trafiklänk för hela Sverige. En utbyggnad är viktig för Norrlands tillväxt och företagande men även generellt för pendlingsmöjligheter och för invånarna. Dagens 1+2 väg stoppar upp trafikflödet, ökar olycksrisken och attraktionskraften för hela Norrland.

Roger Hedlund (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)