Bygg ut E16 Gävle–Oslo till två-plus-två-väg

Motion 2019/20:3158 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bygga ut Europaväg 16 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Europaväg 16 är viktig för infrastrukturen mellan framför allt Gävle och Oslo. I dag är det en väg som kantas av många flaskhalsar och där en utbyggnad till mötesfri tvåplustvåväg är behövlig! Vägsträckan är viktig för att skapa goda förutsättningar för näringslivet att växa men även för att skapa goda kommunikationer för pendling till och från arbete och studier. För turismen är vägen viktig, speciellt kring högtider och vinterhalvåret samt för den stora och tunga industri som finns efter vägsträckan. Dalarna och Gävleborg är viktiga industritäta län för Sverige.

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)