Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning

Motion 2019/20:3136 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utöka antalet hyresnämnder för att förkorta handläggningstiderna och därmed snabbare kunna stävja olovlig andrahandsuthyrning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problemet med oriktiga hyresförhållanden är väl känt och något som Telge Bostäder AB, liksom allt fler fastighetsägare, arbetar aktivt med syfte att stävja fusk och motverka den organiserade ekonomiska brottsligheten och därmed skapa ordning och reda på bostadsmarknaden. Dessvärre förhindras de ökade ambitionerna i hög utsträckning av de mycket långa handläggningstiderna i hyresnämnderna.

I exempelvis Stockholms län finns idag bara en hyresnämnd. Det innebär att nämnden ensam hanterar samtliga ärenden vilket är helt otillräckligt och skapar en ohållbar situation med extremt långa väntetider. Idag tillåts hyresnämnderna att aktivt prioritera bort ärenden som rör oriktiga hyresförhållanden eftersom hyreslagen är utformad så att de har ett avgörande beslutsmandat. Väntetiden för att få till stånd ett sammanträde i hyresnämnden kring ärenden som rör olovlig andrahandsuthyrning och/eller bristande behov av lägenheten är inte sällan 1,52 år. Självfallet motverkar detta fastighetsägarnas höjda ambitioner att motverka fusk och oriktigheter liksom det riskerar att motverka intentionen med den nya, stramare lagstiftningen kring olovlig andrahandsuthyrning.

De långa handläggningstiderna påverkar inte bara hyresvärdarna negativt, det öppnar också upp för fortsatt fusk med olika typer av bidrag. Så länge hyresgästen inte kan skiljas från sitt kontrakt genom egen avflytt eller via beslut från hyresnämnden kan fusket och bedrägerierna fortsätta.

För att inte den nya lagstiftningen ska bli verkningslös och för att underlätta hyresvärdarnas möjligheter att återta olovligt uthyrda lägenheter till den ordinarie bostadsmarknaden och därmed åstadkomma ökade möjligheter för personer utanför densamma att få ett fast och tryggt boende, bör man överväga att se över om det krävs fler hyresnämnder i de regioner i landet där problemen är störst.

Ingela Nylund Watz (S)

Anna Vikström (S)

Mathias Tegnér (S)

Serkan Köse (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)