Utfasning av plastpåsar

Motion 2019/20:3128 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S)

av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en utfasning av plastpåsar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns bara en jord och vi har den till låns från kommande generationer. Plastpåsar är idag en stor miljöbov och det är glädjande att medvetenheten om problemen ökat det senaste året. Höjda priser och nya rutiner att verkligen fråga om man önskar en plast­påse har gett goda resultat i linje med andra länder som också gjort insatser för att minska konsumtionen.

Såväl Sverige som land och EU som union har på olika sätt jobbat för att minska förbrukningen av plastpåsar vilket är bra och har varit viktigt. Men Sverige skulle behöva göra mer som det föregångsland vi ändå är på miljöområdet. Ett antal europeiska länder har redan infört olika typer av förbud mot plastkassar inom handeln och exempelvis Frankrike har sedan den 1 januari 2016 ett förbud mot att lämna ut plastbärkassar, såväl gratis som mot betalning. Frankrikes regering anser att man utöver att gynna miljön även kan tjäna pengar på plastförbudet, då man istället för att importera billiga plastpåsar från Kina nu kan låta franska företag producera biologiskt nedbrytbara påsar av majs eller potatis.

Andra länder som redan infört olika former av förbud mot plastpåsar är länder som Rwanda, Kenya, Bangladesh och Taiwan.

Det finns inget skäl att dessa länder ska gå längre än Sverige i kampen mot plast­påsar. För verkligheten är att om vi inte klarar av att bryta utvecklingen, finns det år


2050 mer plast än fisk i våra hav. En skrämmande tanke som kräver politiskt mod. Ytterligare åtgärder behövs i Sverige för att minska användningen av plastpåsar.

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Mathias Tegnér (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)