Trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras

Motion 2019/20:3127 av Sultan Kayhan (S)

av Sultan Kayhan (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghet när Arbetsförmedlingen reformeras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I enlighet med det avtal som regeringen slutit med Centerpartiet och Liberalerna ska Arbetsförmedlingen reformeras. Beslutet är en kompromiss och det finns delar i det som vi socialdemokrater inte skulle ha gjort eller gjort på ett annat sätt om vi fått bestämma helt själva. Avtalet ska hållas, men det är viktigt att samtidigt ta höjd för risker som uppstår när mer arbete flyttas från en myndighet till fristående aktörer.

Vid en så omfattande reformering av en statlig verksamhet som det här är frågan, uppstår en del frågor och problem. Det är därför rimligt att man gör en ordentlig risk- och konsekvensanalys av reformeringen. Syftet skulle vara att identifiera risker med pågående reformering och bidra med dokumentation inför framtida beslut. Några frågetecken är tillgängligheten av statlig närvaro i landsbygden, hur Arbetsförmedlingens arbete påverkas under förändringstiden, hur kommunerna påverkas av förändringarna och om hur verksamheten kan förväntas fungera med privata aktörer.

En annan fråga är hur man ska hantera övergången av personal. Det är viktigt att vi värnar den personal som finns på Arbetsförmedlingen och ser till att dessa får en trygg övergång till nya arbetsgivare. Tydlighet, planering och kommunikation om det som pågår är också viktigt.

Det är rimligt att ställa krav på de nya aktörer som tar över delar av Arbetsförmedlingens uppgifter.

Sultan Kayhan (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)