Öka den polisiära närvaron i kommunerna

Motion 2019/20:3101 av Noria Manouchi och Boriana Åberg (båda M)

av Noria Manouchi och Boriana Åberg (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för hur den lokala polisiära närvaron kan stärkas i våra kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhällskontraktet måste återupprättas. De senaste åren har vi sett en oroväckande utveckling där stora sprickor i samhällskontraktet har blottats. Sverige har fått en allt tyngre kriminalitet där den organiserade brottsligheten breder ut sig i hela landet. I våra storstadsområden har dödsskjutningar, sprängdåd och öppen droghandel blivit skräm­mande vardagliga inslag. Samtidigt har vi en polismyndighet som varken har en organisation eller tillräckliga resurser för att motverka utvecklingen.

När den organiserade brottsligheten tilltar tar den en större andel av de polisiära resurserna i anspråk. Detta får till följd att möjligheten att bekämpa annan allvarlig brottslighet kraftigt begränsas. Alla svenskar har kunnat ta del av larmrapporter om att utredningar om sexualbrott läggs på hög, de tilltagande it-bedrägerierna kan inte mötas med tillräckliga resurser och det är långt ifrån garanterat att polisen kan rycka ut om allmänheten ringer larmnumret för att rapportera om bråk, stölder eller inbrott.

Detta är en direkt ohållbar utveckling för ett samhälle. Den skapar otrygghet i människors vardag och riskerar att försämra medborgarnas tillit både till varandra och till samhället. Vi ser en utveckling där det samhällskontrakt som byggt Sverige starkt är i fara, och utan en fungerande polismakt saknas förutsättningar att vända utvecklingen. Den otrygghet som många av våra invånare upplever behöver tas på större allvar.

Det är inte önskvärt att våldsmonopolet läggs ut på entreprenad och privatiseras. Det är därför brådskande att utreda hur den lokala polisiära närvaron kan stärkas. En mer lokalt närvarande polis skulle göra det möjligt för kommuner att upprätthålla grund­läggande lag och ordning. Att utreda och lagföra personer som sysslar med t.ex. mängd­brottslighet är enligt ”broken windows-teorin avgörande för att vända den negativa trenden med ökad grov brottslighet. Det är därför otillräckligt att enbart vid enskilda tillfällen, då ett särskilt grovt brott begåtts, förstärka den lokala polisstyrkan. Det som krävs är långsiktigt systematiskt lokalt arbete.

I utredningen bör det ses över om uppdragen ska skilja sig åt mellan de lokalt arbetande poliserna och andra poliser. Det är i sådana fall även viktigt att utreda om det bör göras möjligt med en kortare polisutbildning som framför allt fokuserar på arbetet i yttre tjänst.

Noria Manouchi (M)

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)