Återupprätta samhällskontraktet - en budget för Sverige

Motion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen

2019/20:3060

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Återupprätta samhällskontraktet – en budget för Sverige

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1.Inledning

2. Det ekonomiska läget

2.1 Svagare tillväxt i omvärlden till följd av ökad osäkerhet

2.1.1 Risker för en sämre utveckling

2.2 Svensk ekonomi går in i en betydligt långsammare tillväxtfas

2.2.1 Kommunerna står inför stora utmaningar

2.2.2 Krisen kan komma fortare och bli djupare än i huvudscenariot

3. Moderaternas riktlinjer för den ekonomiska politiken

3.1 Riktlinjer för budgetpolitiken

3.1.1. Krisberedskap

3.2 Reforminriktning

3.2.1 Återupprätta samhällskontraktet

3.2.2 Ett sammanhållet Sverige

3.2.3 Tillväxtreformer

4.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (7)