Återupprätta samhällskontraktet – en budget för Sverige

Motion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Motion till riksdagen

2019/20:3060

av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Återupprätta samhällskontraktet – en budget för Sverige

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1  Inledning

2  Det ekonomiska läget

2.1  Svagare tillväxt i omvärlden till följd av ökad osäkerhet

2.2  Svensk ekonomi går in i en betydligt långsammare tillväxtfas

3  Moderaternas riktlinjer för den ekonomiska politiken

3.1  Riktlinjer för budgetpolitiken

3.2  Reforminriktning

4  Återupprätta samhällskontraktet

4.1  Ett tryggt Sverige

4.2  Valuta för skattepengarna

4.3  God tillgänglighet och hög kvalitet i sjukvården

4.4  Ett säkert Sverige i en orolig värld

5  Stärk sammanhållningen

5.1  Bättre integration

5.2  Sammanhållning över generationer

5.3 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)