Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer

Motion 2019/20:3056 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terrornätverk ska utvisas med omedelbar verkan och ett livstidsförbud att återvända och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återkallande av medborgarskap vid terroristbrott för personer med dubbelt medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återkallande av medborgarskap vid terroristbrott för de som tidigare invandrat till Sverige och erhållit ett svenskt medborgarskap, även i de fall de görs statslösa, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hösten 2012 uppmärksammade svenska medier en rekryteringsfilm för islamister i Syrien. Till tonerna av muslimska kampsånger framför maskerade män med automat­vapen och al-Qaida-flagga ett islamistiskt budskap. Det speciella med den här filmen är att den framförs på svenska av en grupp som kallar sig Svenska Islamkrigare. En muslimsk man förklarar att filmen riktar sig till alla muslimer i Sverige, samtidigt som han uppmanar dem att resa till Syrien och slå följe med hans islamistgrupp. Jihad är obligatoriskt för alla som tror på Allah, obligatoriskt i Sverige och i hela världen, säger han bland annat.

kerhetspolisen har vid flera tillfällen konstaterat att den våldsbejakande islamistiska miljön och återvändande så kallade Jihadresenärer utgör det största säkerhetshotet mot Sverige ur ett attentatsperspektiv. Detta eftersom det primärt är i denna grupp som presumtiva terrorister rekryteras. Man pekar på kontakter mellan radikala muslimer i Sverige och utländska terroristnätverk.

Enligt Säkerhetspolisen har omkring 300 individer rest till Syrien och Irak sedan 2012 för att strida för våldsbejakande islamistiska grupperingar. Av dessa har strax under hälften återvänt. Sedan 2016 har dock antalet återvändare drastiskt minskat och enligt Säpo rör det sig nu om ett fåtal individer. Kvar i konfliktområdet eller dess närhet finns i dag omkring 100 personer.

I stället för kraftfulla insatser på området som gör verklig nytta har tidigare regeringar fört en politik som innebär att Jihadresenärer välkomnats tillbaka till Sverige, in i det svenska samhället. Till detta kommer en mer eller mindre okontrollerad mass­invandring och nedmonterade gränser, vilket inneburit att radikala muslimer strömmat in i Europa och Sverige med myndigheternas goda vilja.

Att situationen är mer eller mindre utom kontroll visar det ökade antalet islamistiska terrorattentat på europeisk mark de senaste åren. Det rör sig om en rad fruktansvärda attacker på det demokratiska samhället där muslimer mördat oskyldiga medborgare genom att hugga ihjäl dem, skjuta ihjäl dem, spränga ihjäl dem och köra över dem med lastbil. Hade det inte varit för omfattande insatser från polisiära myndigheter runt om i Europa hade antalet dåd varit betydligt större.

Därför krävs det, parallellt med att gränserna återupprättas och att massinvandringen stoppas, att utländska medborgare med kopplingar till islamistiska terroristnätverk utvisas med omedelbar verkan, med ett livstidsförbud att återvända.

Vidare bör det göras möjligt att dels upphäva det svenska medborgarskapet för terrordömda med dubbelt medborgarskap, dels upphäva medborgarskapet för terror­dömda som tidigare invandrat till Sverige och erhållit ett svenskt medborgarskap, även i de fall man görs statslös. Regeringen bör snarast återkomma med ett lagförslag i frågan.

Richard Jomshof (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)