Högre straff för att skada djur i samhällets tjänst

Motion 2019/20:3044 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)

av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda påföljderna för att skada levande djur i samhällets tjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många djur finns i dag i statens och samhällets tjänst. Det gäller exempelvis polishästar och hundar inom polis, tull och försvar.

I utredningen ”Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhälls­nyttiga funktioner” berördes den här frågan och nu verkar det under hösten beslutas om ett skydd som omfattar djur i polisens tjänst.

Dock kvarstår djur som verkar i andra grenar av samhället. Dessa borde också få detta skydd då djur på intet sätt ska ses vara jämställda med saker dvs döda ting.

När konfrontation uppstår så upplever vi att de som med flit skadar ett djur inte får en större påföljd än om de gått på döda ting. Därmed saknas större incitament att bete sig väl mot djuren. Därmed ökar risken för djur att riskera att råka illa ut samtidigt som de gör vad de kan för att bistå oss människor.

När vi använder djuren är vi också skyldiga att göra det vi kan för att skydda dem, oavsett var i samhället de hjälper oss.

Elin Lundgren (S)

Kristina Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)