Översyn av delvis uppskjutet barnbidrag

Motion 2019/20:3034 av Elin Lundgren m.fl. (S)

av Elin Lundgren m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av förutsättningarna för ett delvis uppskjutet barnbidrag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag får alla barn barnbidrag och har så fått sedan 1948. Tanken är att ge ett ekonomiskt stöd till barnfamiljer och utjämna ekonomiska skillnader mellan familjer med barn och de utan barn. I Sverige ska det  inte spela någon roll vilka dina föräldrar är. Deras inkomst ska inte avgöra barnets möjligheter att få en bra framtid. Att alla barn därför omfattas av barnbidraget, precis som i dag, är viktigt. Annars värderar barnen utifrån deras föräldrar och det är inte önskvärt.

Trots det vet vi ju att när barnen ska ta steget ut i vuxenlivet gör många omständigheter i barnets liv att det kan se olika ut. En del föräldrar har stora ekonomiska möjligheter att stötta, och andra har inte det av olika anledningar.

Därför skulle vi vilja pröva idén om att när summan för barnbidraget i framtiden justeras uppåt, istället för att hela summan går direkt till barnet, istället går till ett sparande. Likheten kan göras med pensionsfonder. När barnet sedan fyller 18 år och är myndig finns pengarna sparade för barnet och betalas ut. Man kan tänka sig att det kan vara en hjälp när man flyttar hemifrån eller ska ta ett körkort eller andra behov. Vi ser inte att vi kan styra användningen av pengarna utan litar på att en ung människa själv vet vad hen bäst behöver. Vi tror att  någon variant av detta skulle ha en ytterligare jämlikhetsskapande effekt i samhället och att en översyn behövs.

Elin Lundgren (S)

Patrik Lundqvist (S)

Sanne Lennström (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)