Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen

Motion 2019/20:3033 av Laila Naraghi m.fl. (S)

av Laila Naraghi m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att bilägga information om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för pensionärer att också ansöka om bostadstillägg vid deklarationstillfället och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som har varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. När Sveriges ekonomi går som tåget ska det också komma alla till del. Regeringen Löfven höjde därför bostadstillägget för pensionärer under förra mandatperioden.

290000 pensionärer påverkades av höjningen, varav 75 procent är kvinnor. För en ogift pensionär som enbart har garantipension och en boendekostnad på 5600 kronor i månaden innebar detta 470 kronor mer i månaden. I regeringens budgetproposition för 2020 föreslås ytterligare förbättringar av bostadstillägget för pensionärer. Bland annat föreslås taket i bostadstillägget höjas från 5600 kronor till 7000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer.

Enligt Pensionsmyndigheten kan dock fler ha rätt till bostadstillägg än vad som idag får det. Häromåret meddelade Pensionsmyndigheten att det kan vara närmare 100000 pensionärer. Orsaken är att man i dagsläget själv måste söka om tillägget. Många känner inte till detta och går därför miste om bostadstillägget. I takt med att flera skattekontor har stängts ökar dessutom svårigheterna för en del att söka.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen och är en del av grund­skyddet, liksom garantipensionen. Det beräknas utifrån inkomster och boendekostnader.

Skatteverket har varje år kontakt med alla medborgare i samband med deklarationen. Detta tillfälle bör användas för att informera alla pensionärer om möjligheten att få bostadstillägg samt underlätta själva ansökningsförfarandet, till exempel genom att ansökan kan göras i samband med deklarationen. Därför bör möjligheten att i samband med deklarationen inkludera dels information om bostadstillägg för pensionärer, dels att göra själva ansökan, ses över av Skatteverket och Pensionsmyndigheten.

Laila Naraghi (S)

Anders Österberg (S)

Hanna Westerén (S)

Tomas Kronståhl (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)