Byte av registreringsnummer på bil

Motion 2019/20:3031 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S)

av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en lagstiftning som gör att alla bilägare enkelt får sina nummerplåtar säkrade och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bilarnas registreringsskyltar har blivit ett av tjuvarnas nya favoritobjekt att stjäla. Transportstyrelsen uppger att det i hela landet finns 35 000 registreringsskyltar på drift. Det är skyltar som anmälts som stulna hos polisen och där numren lagts in i Transportstyrelsens vägtrafikregister som efterlysta objekt. Förutom småbrott som trängselskatt och böter, används de stulna skyltarna till grövre brott som rån, stöld och smitningar från bensinstationer.

Som svensk fordonslagstiftning ser ut finns det idag praktiskt taget ingen möjlighet att byta registreringsnummer på en bil. Ett fordon har samma registreringsnummer under hela sin "livstid", från att det registreras tills det skrotas. En fordonsägare vars registreringsskyltar blivit stulna måste snarast beställa nya med samma registreringsnummer. Att det förmodligen kör runt ytterligare ett fordon med samma registreringsnummer givetvis skapar en mängd problem.

Att använda någon annans registreringsskyltar på sitt fordon rubriceras som märkesförfalskning, ett brott som kan ge upp till två års fängelse. I praktiken är det emellertid knappast någon som får två år för att ha bytt registreringsskyltar och i de flesta fall handlar det snarare om böter. Hur som helst lär ändå inte särskilt många riskera att åka fast för det enbart för att tjäna några hundralappar på att slippa betala trängselskatt och parkeringsböter.

Serkan Köse (S)

Mathias Tegnér (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)