Trängselskattens påminnelseavgift

Motion 2019/20:3021 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att sänka trängselskattens förseningsavgift och göra den mer proportionerlig och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över förseningsavgiftens nivå för trängselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trängselskatt har funnits i 13 år i Stockholm och 6år i Göteborg. Skatterna har hittills dragit in mer än 15 miljarder till staten varav en miljard härrör från påminnelseavgiften. Den avgiften anser undertecknad är oproportionerligt hög i förhållande till själva trängselskatten. Att få betala 500 kronor i förseningsavgift på en faktura som kan handla om en dags för sen inbetalning på ett ursprungligt belopp om 9kronor är ohemult.

2013 presenterades en utredning som analyserade bland annat detta problem och som föreslog en sänkning av förseningsavgiften genom att först avisera en påminnelseavgift om 100 kronor och sedan enligt dagens system. Det vore absolut mer skäligt. Ut­redningen är dock ännu inte färdigberedd av regeringen sex år senare. I ett betänkande (SkU12) från riksmötet 2018/19 skriver skatteutskottet bland annat: ”Frågan om att kommuner ska kunna besluta om trängselskatt och utformningen av påminnelse- och sanktionsavgifter vid utebliven betalning är föremål för överväganden inom Regerings­kansliet med anledning av vägtullsutredningens förslag.”

Att regeringen ännu inte har ansträngt sig för att behandla frågan om nivån på påminnelseavgiften är anmärkningsvärt. Faktum är att andra delar i samma utredning, såsom att lagen sedan 2015 också omfattar utländska fordon, redan är färdigberedda och implementerade. Det är därför högst rimligt att regeringen kan återkomma till riksdagen också i denna fråga. Det vore inte minst viktigt med tanke på att många idag refererar till påminnelseavgiften som en ny ”kassako” för regeringen.

En debattör (Lars Thulin) uppmärksammade nyligen oss riksdagsledamöter på följande räkneexempel. ”Den som med en dag missar en inbetalning på nio kronor på trängselskatt till Transportstyrelsen får betala en avgift på 500 kronor. Plus de nio kronorna. Det innebär en ränta på en dag på 5556 procent.” Han jämförde också med påminnelseavgiften som gäller för felparkeringsavgifter, varvid Transportstyrelsen debiterar en förseningsavgift som är avsevärt lägre. ”Då kostar en bot på 900 kronor omkring en hundring”, skriver Thulin. Inlagan visar på den orimliga och opropor­tionerliga nivå som trängselskattens påminnelseavgift innebär. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)