Kunskapscentrum för deep brain stimulation (DBS) i Umeå

Motion 2019/20:2994 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att instifta ett nationellt kunskapscentrum för s.k. deep brain stimulation vid Norrlands universitetssjukhus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå bedrivs världsledande forskning inom deep brain stimulation (DBS). Genom att stimulera hjärnan med en elektrod kan störande signaler blockeras, och svåra sjukdomar som exempelvis alzheimer och epilepsi kan lindras.

Offentliga satsningar på forskning och utveckling bidrar till tillväxt och välfärd i Sverige. Det är viktigt att denna kommer hela landet till del. Umeå är en av landets största universitetsstäder med en snabb befolkningstillväxt och har således möjlighet att tillgodogöra sig stora anslag för forskning och utveckling. Därför bör NUS få ett utökat ansvar för forskningen inom DBS i Sverige.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)