Fortkörning där blåljuspersonal arbetar

Motion 2019/20:2985 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att höja straffen för fortkörning där blåljuspersonal arbetar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Blåljuspersonal arbetar många gånger vid olycksplatser för att rädda andras liv med sina egna liv som insats. Det är viktigt att passerande bilister visar hänsyn till de arbetandes situation. Därför bör straffen för fortkörning som sker i nära anslutning till ett arbete med blåljuspersonal ses över. Vissa länder har dubbla böter vid sådana tillfällen för att inskärpa allvaret. En sådan åtgärd skulle stämma väl överens med nollvisionen som syftar till att sänka antalet dödsolyckor och allvarliga olyckor i trafiken.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)