Krafttag mot svarttaxi

Motion 2019/20:2983 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge rättsvårdande myndigheter i uppdrag att prioritera stävjandet av svarttaxi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett gott näringslivsklimat bygger bland annat på att olagliga verksamheter bekämpas av de rättsvårdande myndigheterna. Laglydiga företagare ska inte utkonkurreras av andra som inte följer den gällande lagstiftningen.

Taxibranschen har relativt omfattande problem med privatpersoner som kör andra mot betalning utan att betala skatt. I dag har polisen inte tillräckligt med resurser för att bekämpa dessa svarttaxiförare på ett adekvat sätt. Regeringen måste visa handlingskraft i frågan och ta krafttag mot problematiken. Laglydiga taxichaufförer ska inte utkonkur­reras av olaglig verksamhet.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)