Stärka Arlandas konkurrenskraft

Motion 2019/20:2982 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att aktivt arbeta för att stärka Arlandas konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I den flygstrategi som regeringen tog fram står det bland annat att det både finns fog för att bygga ut flygplatsen ytterligare och att Arlanda har en viktig roll som tillväxtmotor för den svenska ekonomin.

Samtidigt som regeringen har tagit fram en strategi och beskrivit vikten av Arlanda som en tillväxtmotor för Sverige har regeringen genomfört en flygskatt på alla resor i och från Sverige – en skatt som har blivit kraftigt kritiserad av åtta av tio remiss­instanser där de två främsta argumenten är att det enbart leder till några marginella förbättringar för miljön samtidigt som det kraftigt kommer att försämra svensk konkurrenskraft. Det är uppenbart att en flygskatt skulle riskera Arlandas konkurrens­kraft och regeringen borde arbeta för att förstärka Arlanda flygplats i stället för att aktivt försvaga den.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)