Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp

Motion 2019/20:2977 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stoppa tvångsanslutningarna till kommunalt vatten och avlopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag kan kommunerna tvångsansluta enskilda till kommunalt vatten och avlopp trots att det redan finns fullt fungerande lösningar eller för den enskilde billigare lösningar. Dåliga avlopp leder till smittorisker för människor och djur. Men det måste vara kommunen som ska bevisa att varje enskild anläggning inte håller måttet. Att tvångs­ansluta enskilda villaägare till kommunalt VA till kostnader på flera hundratusentals kronor mot deras vilja är inte rimligt om det finns billigare lösningar eller om det inte finns påvisat läckage. Miljönytta ska alltid stå i proportion till vad det kostar. Att tvinga villaägare till nya lösningar till stora kostnader utan påvisade läckage och att tvångs­ansluta till kommunalt VA när det finns billigare lösningar är orimligt. Regeringens egen utredning ger en grund för regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag som stoppar tvångsanslutningarna.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)